Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Hem

Boende för både kortsiktig och långsiktig vistelse

I Sverige finns det flera olika sätt att bo på och vår livsstil och vårt boende har förändrats avsevärt under årens lopp. Idag ses ett ägande av en egen villa som en trygghet av många medan en centralt belägen lägenhet är en nödvändig bekvämlighet för andra. Under resande fot föredrar de flesta att bo på hotell eller vandrarhem.

Industrialiseringen under tidigt 1900-tal gjorde att Sverige påbörjade sin urbana utveckling och tillväxtfas. Många flyttade från landsbygden till dåtidens städer och urbaniseringen ökade i snabb takt med bland annat trångboddhet som följd.

Under 1930-talet kom funktionalismen och dess arkitekturidéer med fokus på funktion, rymlighet och raka linjer och nu bodde lika många i städerna som på landsbygden. Folkhemmet instiftade den första semesterlagen som betydde att alla arbetare fick två veckors betald semester och bilismen skapade i sin tur möjligheter för motell längst vägarna.

Mellan 1950- och 1970-talet revs många äldre hus och byggnader och man satsade på miljonprogrammet för att en gång för alla bygga bort trångboddheten. Trots rivningsvågen fördubblades nästan antalet stadshotell i Sverige under perioden.

Idag bor cirka 85% av Sveriges befolkning i tätort och det finns cirka 5 miljoner bostäder samt cirka 3 tusen hotell och vandrarhem i hela landet. Det finns ett boende för alla oavsett om du letar efter ett tillfälligt eller ett permanent boende.